Aantal koeien & land: 70 melkkkoeien en 20 stuks jongvee.

Vanaf medio maart t/m medio november staan de koeien overdag buiten, in de zomermaanden juni t/m september staan ze ook ’s nachts buiten.

Aantal hectare: 55 hectare in eigendom, 10 hectare pachtgrond met Demeter-licentie van een oom.

Andere dieren: hond, kat, tien schapen Natuurgebied: weidevogelgebied het Skrok van
Natuurmonumenten.
Natuurbeheer: op alle weilanden is weidevogelbeheer, waaronder uitgestelde maaidatum en mozaïekmaaien; de meest voorkomende weidevogels zijn kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters. De hazen profiteren ook van het weidevogelbeheer.

Vijf generaties natuurlijk boeren. Wytze Brandsma droomde er ooit van om in het buitenland te werken. Hij vond zijn geluk echter veel dichter bij huis: in het familiebedrijf op het Friese platteland met 70 melkkoeien. natuur. Het feit dat wij met de modernste technieken op een natuurlijke manier boeren, maakt dat wij een voorbeeldbedrijf zijn.” natuur. Het feit dat wij met de modernste technieken op een natuurlijke manier boeren, maakt dat wij een voorbeeldbedrijf zijn.”

Wytze vertelt u ook graag over Gras en kruiden.

 

Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

W