Kalf bij de koe

Nieuw in het zuivelschap: Kalf bij de koe yoghurts

Vanaf week 11 zal het assortiment Kalf bij koe zuivel in de biologische speciaalzaak worden uitgebreid. Zuiver Zuivel introduceert dan volle yoghurt (in fles en pak) en volle Yomio (in pak) geproduceerd van kalf bij koe melk. Met deze stap maakt het merk het zuivelschap van de biospeciaalzaak nog een stukje diervriendelijker.
In oktober 2022 introduceerde Zuiver Zuivel kalf bij koe melk. Dit bleek al direct een groot succes. De consument waardeert het zeer dat de kalfjes minimaal 3 maanden bij de koe mogen blijven. De stijgende vraag vanuit de markt en het groeiende aantal melkveehouders die kalf bij de koe houden, maakt het voor Zuiver Zuivel mogelijk om het assortiment ‘kalf bij koe zuivel’ nu verder uit te breiden.

Kalf bij koe is een onderwerp waar de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor is. Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk heeft het aardig wat voeten in de aarde. Voor iedere melkveehouder is het een zoektocht hoe de kalfjes bij de koe kunnen blijven. Voordelen zijn dat de kalfjes een betere weerstand opbouwen, dus minder snel ziek worden en dat koe en kalf diereigen gedrag kunnen vertonen. Maar het vergt ook aanpassingen en extra aandacht op de boerderij. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld dat het kalf niet te veel of juist te weinig melk binnenkrijgt, en het is belangrijk dat de kalfjes niet verwilderen. De melk die een kalf drinkt kan niet aan de melkfabriek worden geleverd, en kalf bij koe is daardoor ook kostprijsverhogend voor de boer. Om de melkveehouders die kalf bij koe houden te compenseren, krijgen zijn van Zuiver Zuivel 7 cent per liter extra, bovenop de Demeter toeslag.

Natuurlijke eenheid
Eén van de melkveehouders die zijn kalfjes bij de koe laat is Durk Oosterhof, biodynamisch melkveehouder in Drachten. Durk: “Ik heb op een gegeven moment mijn oude patroon van hoe ik met koe en kalf omging doorbroken en ben gestart met het kalfje bij de koe te laten. Het grappige is: niet alleen voor de koe en het kalf maar ook voor mijzelf is het er leuker op geworden. De moederkoe besteedt 24 uur per dag aan de zorg van haar kalf, tijd die ik er nooit aan zou kunnen besteden. Als biodynamische boer beschouw ik mijn bedrijf als één geheel: ik knip de processen niet in deelstukjes op maar bekijk ze in samenhang. Door het kalfje bij de moederkoe te laten zogen, houd ik die natuurlijke eenheid in stand.”

Ook voor Gerlof Pronk, melkveehouder op zorgboerderij Naoberhoeve is kalf bij koe een stap in de richting van een zo natuurlijk mogelijke melkveehouderij. “Als zorgboerderij zijn wij een aantal jaar geleden begonnen met kalfje-bij-de-koe. Dat bleek goed te passen bij ons bedrijf. Inmiddels hebben we het onder de knie en mogen andere boeren bij ons de kunst afkijken. Als ik in mijn hart kijk, is hiermee een langgekoesterde wens uitgekomen. Een koe geniet er intens van om haar kalf te zogen. Dat genot gun ik mijn koeien.”

FAQ

Hoeveel melkveehouders van Zuiver Zuivel houden kalf bij koe?

Op dit moment zijn er 7 Zuiver Zuivel melkveehouders die kalf bij koe houden.

Durk Oosterhof – Zuiver Zuivel

Naoberhoeve – Zuiver Zuivel

De Kompenije – Zuiver Zuivel

Armando Kok – Zuiver Zuivel

Gerard Keurentjes – Zuiver Zuivel

Nije Mieden

Koekkoek Harmannahoeve – Zuiver Zuivel

Welke producten worden gemaakt van ‘kalf & koe blijven samen melk’?

De kalf bij koe melk van de Zuiver Zuivel Kalf bij koe boeren wordt gebruikt voor de productie van de Zuiver Zuivel halfvolle melk, volle melk, volle yoghurt en volle Yomio. In zowel literpak als glazen statiegeldfles. We hopen het assortiment in de toekomst verder uit te kunnen breiden.

 

Hoe lang blijven de kalveren bij de koe?

De vrouwelijke kalfjes (vaarskalfjes) blijven minimaal 3 maanden bij de koe. Stierkalfjes blijven minimaal 30 dagen bij de koe maar in de meeste gevallen is dit ook 3 maanden.

 

Hoe gaat het met de kalveren na 3 maanden?

Als de kalfjes bij de koe blijven, zien ze al van jongs af aan dat de koe gras/hooi eet. De kalfjes gaan al snel (in de wei al na 2 weken) de koe nadoen, en leren op deze wijze al snel dat ze gras kunnen eten. Na 3 maanden melk drinken bij de koe zijn de meeste kalfjes inmiddels gewend aan het eten van gras/hooi en ze hebben dan minder behoefte om te drinken bij de koe. Dit is dus een ‘natuurlijke’ leeftijd, waarbij de kalfjes vaak verhuizen naar een kalverweide, maar bij sommige bedrijven blijven de kalfjes in een familiekudde bij elkaar. Dat verschilt dus per bedrijf.

Is er controle bij de kalf bij koe melkveehouders? 

Als onafhankelijke controle-instantie houdt Stichting Demeter er toezicht op, dat deze boeren zich houden aan de kalf bij koe normen.  Stichting Demeter heeft hiervoor een aanvullend module bovenop de Demeter criteria ontwikkeld, zie deze link: www.stichtingdemeter.nl/uploads/2023-03-demeter-aanvullende-standaard-kalfjes-bij-de-koe-plus-inspectieprotocol.5a1c0c.pdf

De criteria waarop wordt gecontroleerd:

  • Het kalf is geboren uit een melkkoe op het desbetreffende melkveebedrijf.
  • De minimale periode waarin vaarskalf bij de koe blijft is 12 weken, hierin mag een speenperiode van 2 weken worden meegenomen waarin het kalf gedurende korte periodes van zijn moeder wordt gescheiden.
  • De minimale periode waarin het stierkalf bij de koe blijft is 30 dagen.
  • De melkveehouder draagt zorg dat het kalf op biologische wijze wordt grootgebracht, hetzij op eigen erf, hetzij elders.
  • Kunnen kalf en koe uit gezondheidsoverwegingen niet bij elkaar gehouden worden, dan staat het de melkveehouder vrij om alternatieve middelen in te zetten.
  • Indien de koe dermate beschermend gedrag gaat vertonen jegens het kalf, waardoor de veiligheid in het geding kan komen, staat het de melkveehouder vrij alternatieve middelen in te zetten.
  • Het kalf moet gevoed worden door de eigen moeder of een pleegkoe.
  • Het kalf moet ten minste twee keer per dag uit de uier van de koe kunnen drinken.
  • Het spenen en het scheiden van koe en kalf mag niet abrupt zijn. Er moet een minimale afspeenperiode zijn van twee weken. Uitzondering hierop vormt het systeem waarbij de kalveren gedurende de nacht al van de moeder worden gescheiden in een zogenaamde crèche.

 

Stelt Stichting Demeter een eis over kalf bij koe?

De Zuiver Zuivel producten hebben een Demeter-certificaat. Demeter stelt geen eis dat kalfjes bij de koe moeten blijven. Een Demeter norm is: Kalfjes moeten minimaal 3 maanden bedrijfseigen melk krijgen, en krijgen dus geen (biologische) poedermelk. Een deel van de biodynamische boeren kiezen er voor om de kalveren bij de koe te laten lopen. Een andere norm is dat klaveren vanaf 7 dagen oud in groepsverband moeten worden gehouden. Ze moeten naar hun aard kunnen bewegen, dat is uitgangspunt bij Demeter.

www.stichtingdemeter.nl

 

Waar is de ‘kalf & koe blijven samen’ melk van Zuiver Zuivel te koop?

De kalf bij koe producten zijn te koop in de biospeciaal zaak en bij diverse webwinkels. Zie www.zuiverzuivel.nl/verkrijgbaar