Kalf bij de koe

De producten van Zuiver Zuivel worden gemaakt van melk die afkomstig is van de koeien van 25 biodynamische melkveehouders.

Op dit moment zijn er meerdere Zuiver Zuivel melkveehouders die de kalfjes bij de koe houden. Tevens zijn er Zuiver Zuivel melkveehouders die het hebben geprobeerd, maar er weer mee zijn gestopt. Kalf bij koe klinkt heel mooi, maar in de praktijk blijken er vaak problemen op te treden, en heeft het voor en nadelen voor zowel de boer als de dieren. Of een boer overgaat naar kalf bij de koe, heeft met zeer veel factoren te maken bijvoorbeeld, het stal type, het weideareaal of het diermanagement van de boer.

 

Werkgroep kalf bij de koe

De Zuiver Zuivel melkveehouders vinden het een belangrijk thema om gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Zij kijken naar welke stappen zij als individueel bedrijf en als groep op het gebied van kalf bij de koe kunnen nemen.

Zo heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de melkveehouders diverse voorbeelden hebben gezien van hoe dit in te passen is in de bedrijfsvoering, en er is gesproken over de manier waarop dit gerealiseerd kan worden.

In vervolg op deze bijeenkomst is een werkgroep ‘Kalf bij koe’ ingesteld. De werkgroep, waarin ook verschillende biodynamische melkveehouders van Zuiver Zuivel deelnemen, gaat onderzoeken of en zo ja op welke wijze bij de boeren van Zuiver Zuivel invulling gegeven kan worden aan kalf bij de koe. In de werkgroep zal ook bekeken worden wat de meerkosten hiervoor zijn, en of deze uit de markt gehaald kunnen worden (ofwel, wil de consument hiervoor betalen).

 

Dierenbescherming en kalf bij de koe

Ook Dierenbescherming gaat een project ‘Kalf bij koe’ starten. Uiteraard zullen wij kijken wat we van dit project kunnen leren, en of we aan de hand daarvan invulling kunnen geven aan kalf bij koe voor Zuiver Zuivel.

koe en kalf

Demeter en kalfje bij de koe

De Zuiver Zuivel producten hebben een Demeter-certificaat. Demeter stelt geen eis dat kalfjes bij de koe moeten blijven.

Een Demeter norm is: Kalfjes moeten minimaal 3 maanden bedrijfseigen melk krijgen, en krijgen dus geen (biologische) poedermelk. Een deel van de biodynamische boeren kiezen er dan voor om de kalveren bij de koe te laten lopen. Een andere norm is dat klaveren vanaf 7 dagen oud in groepsverband moeten worden gehouden. Ze moeten naar hun aard kunnen bewegen, dat is uitgangspunt bij Demeter.