Waarom zit er een dop op mijn pak?

Aanvullende normen

Hoe zit het met de stierkalfjes?

Blijven de kalfjes bij de koe?

Worker health & safety: is er een trainingsprogramma en/of plan voor medewerkers op het verwerkingsbedrijf?

Wat is de levensduur van de biodynamische koe?

Is de soja in het krachtvoer gecertificeerd?

Waar zijn de producten van Zuiver Zuivel te koop?

Wat is een standyoghurt?

Is de kaas van Zuiver Zuivel vegetarisch gestremd?

Wat is rechtsdraaiend melkzuur?

Waarom zijn biodynamische zuivelproducten duurder dan reguliere zuivelproducten?

Wat is Acidophilus?

Ik zou graag willen weten of uw melkprodukten zoals kaas, melk en boter glutenvrij zijn i.v.m. een gluten-intollerantie.

Ik ben zwanger, mag ik jullie producten nu nog gebruiken?

Is de kaas van Zuiver Zuivel vegetarisch gestremd?

Hoe ziet de weg van de biologische melk van de boer naar de winkel eruit?
Waarom zit er een dop op mijn pak?

Op het moment dat wij de Zuiver Zuivel literpakken zijn gaan afvullen, hebben we er bewust voor gekozen hier geen plastic dop op te gaan voeren.

Echter, we hebben vanaf dat moment veel reacties ontvangen van consumenten dat bij de Zuiver Zuivel melk, omdat deze niet gehomogeniseerd is en deze oproomt, dit ervoor zorgt dat de room na opening lastiger door de melk is heen te schudden, omdat het pak niet goed hersluitbaar is.

De afgelopen periode is er tevens een biobased plastic dop beschikbaar gekomen, geproduceerd van hernieuwbare grondstoffen (o.a. resten van suikerriet). Deze dop zorgt dus niet voor een verhoging van de CO2 uitstoot omdat deze niet van fossiele grondstoffen is gemaakt. Tevens is er een afspraak gemaakt tussen de levensmiddelenproducenten, de gemeenten en de afvalverwerkers dat de drankkartonpakken (waaronder ons zuivelpak met dop) bij het PMD (verpakkings) afval ingezameld kan worden, en zoveel mogelijk gerecycled wordt. De dop en het binnenlaagje van het pak zijn beide van PE. Daarnaast bestaat het pak uit FSC gecertificeerd karton, dat ongebleekt is waardoor het bruin van kleur is, en 15% minder CO2 uitstoot betekent dan het “reguliere” pak. Gezien deze ontwikkelingen hebben wij ervoor gekozen een bio-based dop toe te voegen aan onze kartonverpakking. We hopen dat u begrip heeft voor onze keuze.

We hebben er voor gekozen om alleen op de drinkzuivel een dop toe te voegen aan de verpakking, omdat hier vanuit gebruiksgemak de meeste opmerkingen over zijn gekomen. Bij de yoghurtverpakkingen voegen we geen dop toe,  omdat deze zuivelverpakkingen met dop erg slecht leeg te maken zijn, waardoor er dus veel yoghurt in het pak achter zou blijven.

Ruim een jaar geleden hebben we tevens een alternatieve verpakking voor onze Zuiver Zuivel Demeter zuivel geïntroduceerd; een statiegeld glazen fles. Als u wilt kiezen voor een zuivelverpakking die zo min mogelijk afval oplevert, is dat wellicht een goed alternatief. In deze glazen fles zijn op dit moment halfvolle en volle melk, karnemelk en volle yoghurt verkrijgbaar, en deze is onder andere verkrijgbaar bij Ekoplaza.
Aanvullende normen

In het programma Aanvullende Normen werken biologische melkveehouders en zuivelverwerkers samen aan het door ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische zuivel. De actuele versie van de Aanvullende Normen gelden naast de Europese wettelijke normen voor biologische zuivel. De Aanvullende Normen (AN) zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

  1. Weidegang en dierenwelzijn;
  2. Diergezondheid;
  3. Voer;
  4. Uitstraling erf en bedrijf;
  5. Biodiversiteit;
  6. Presentatie naar de consument;
  7. Energie.

Aanvullende informatie

https://ikbenbio.org/aanvullende-normen/
Hoe zit het met de stierkalfjes

Onze Zuiver Zuivel veehouders zijn continu bezig met het verder doorontwikkelen van hun biodynamische bedrijf. Het zoeken naar een oplossing voor de stierkalfjes wordt in deze groep melkveehouders onderling besproken. Diverse veehouders hebben reeds stappen gezet op dit punt, zoals het leveren van kalveren aan een biologische kalverfokkerij, het op eigen bedrijf opgroeien van de stierkalfjes en via huisverkoop verkopen van het vlees. Op dit moment wordt met alle Demeter veehouders van Zuiver Zuivel gewerkt aan een programma om onder andere op dit punt door te ontwikkelen.
Blijven de kalfjes bij de koe?

De producten van Zuiver Zuivel worden gemaakt van melk die afkomstig is van 25 biodynamische melkveehouders. Er zijn meerdere melkveehouders van Zuiver Zuivel die de kalfjes bij de koe laten lopen. Echter niet alle veehouders van Zuiver Zuivel laat de kafjes bij de koe. De Zuiver Zuivel producten hebben een Demeter-certificaat. Demeter stelt geen eis dat kalfjes bij de koe moeten blijven. Of een boer hiertoe overgaat, heeft met zeer veel factoren te maken, het stal type, het weideareaal, het diermanagement van de boer. De belangstelling hiervoor neemt wel toe, maar het is nog niet zover dat het een algemene norm is geworden. Op dit moment zijn de Zuiver Zuivel melkveehouders aan het kijken welke stappen zij op dit gebied gezamelijk kunnen nemen.

Een Demeter norm is: Kalfjes moeten minimaal 3 maanden bedrijfseigen melk krijgen, en krijgen dus geen (biologische) poedermelk. In 20% van de  gevallen kiezen de boeren er dan voor om de kalveren bij de koe te laten lopen Een andere norm is dat klaveren vanaf 7 dagen oud in groepsverband moeten worden gehouden. Ze moeten naar hun aard kunnen bewegen, dat is uitgangspunt bij Demeter.  De koeien van de Zuiver Zuivel melkveehouders hebben meer vierkante meters per koe. Ook moet er voldoende licht zijn in de stallen. Daarnaast houden de koeien hun horens, welke een rol spelen bij de spijsvertering en dus indirect op de melk van invloed zijn. Verder is weidegang verplicht en komt minstens 80% van het voer van het eigen bedrijf om zo de kringloop zoveel mogelijk te sluiten.

Door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer in februari 2016 is een maatschappelijke discussie ontstaan over de directe scheiding van koe en kalf. Hierdoor kwam de kwestie ook ter sprake bij Stichting Demeter. Vanuit de biodynamische visie en dierenwelzijnsoogpunt is de vroege scheiding discutabel. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de huidige werkwijze van de 44 Demeter-gecertificeerde en aspirant melkveehouders rondom het afkalven en het opfokken van jongvee. Ook zijn voor- en nadelen van een zoogsysteem volgens de melkveehouders inzichtelijk gemaakt en is de melkveehouders gevraagd naar een toekomstvisie voor Stichting Demeter.
Worker health & safety: is er een trainingsprogramma en/of plan voor medewerkers op het verwerkingsbedrijf?

Alle medewerkers worden geïnformeerd over health & safety en krijgen een training over gezond en veilig werken.
Wat is de levensduur van de biodynamische koe?

Gangbare melkkoeien worden doorgaans 4 of 5 jaar oud. Door de hoge melkproductie zijn gangbare koeien na hun 3e of 4e zoogperiode economisch niet meer rendabel. Biologisch(dynamisch)e koeien geven bijna 20% minder melk en leven daarom meestal langer.
Is de soja in het krachtvoer gecertificeerd?

Er kan soja in het krachtvoer zitten. Als dit het geval is, is de soja biologisch gecertificeerd, en deze voldoet bovendien aan de RTSR criteria, zie link
Waar zijn de producten van Zuiver Zuivel te koop?

Zuiver Zuivel producten zijn te koop bij de biologische speciaalzaak. Klik hier voor adressen waar onze producten te verkrijgen zijn. Mochten er gegevens niet kloppen of er ontbreken volgens jou nog winkels neem dan contact met ons op.

Meer natuurvoedingswinkels kunt u vinden op www.biogids.nl, onder de rubriek natuurvoeding.

Enkele winkelketens waar de producten van Zuiver Zuivel worden verkocht zijn:
De Natuurwinkel
Ekoplaza
Odin

Daarnaast komen er steeds meer webwinkels waar u onze producten kunt bestellen, we noemen er enkele:  www.hofwebwinkel.nl voor Flevoland, Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Kampen, Zwolle, Hattem, Amersfoort, ’t Gooi, regio Amsterdam en www.ekonoom.nl, voor Noord Nederland
Wat is een standyoghurt?

Bij de meeste yoghurts die tegenwoordig worden verkocht, rijpt de yoghurt in een grote tank en wordt de yoghurt voor het afvullen in de verpakking glad geroerd. Bij een standyoghurt wordt de warme dunne aangezuurde melk afgevuld in bijvoorbeeld een beker of fles. Daarna rijpt het product in de verpakking in een speciale warme cel. Als het product goed van smaak en structuur is, wordt het product in de koeling geplaatst. Standyoghurts hebben een kenmerkende losse structuur; als je een lepel in het product steekt, treedt er bijna direct vocht uit.
Is de kaas van Zuiver Zuivel vegetarisch gestremd?

Ja, alle kaas van Zuiver Zuivel wordt bereid met vegetarisch stremsel. Uiteraard is dit stremsel niet genetisch gemodificeerd. Alle producten van Zuiver Zuivel zijn geschikt voor vegetariërs.
Wat is rechtsdraaiend melkzuur?

Rechtsdraaiend melkzuur komt van nature in ons lichaam voor. De Yomio van Zuiver Zuivel  bevat overwegend (tenminste 90%) rechtsdraaiend melkzuur.
Waarom zijn biodynamische zuivelproducten duurder dan reguliere zuivelproducten?

De biodynamische boeren krijgen een meerprijs tov de reguliere melkprijs voor de melk. Deze hogere prijs hebben de boeren nodig als vergoeding voor de meerkosten van de biologische productiewijze:

• De koeien krijgen biologisch voer, wat duurder is dan regulier voer. Bovendien krijgen de biodynamische koeien minder krachtvoer, waardoor de koeien minder melk produceren.

• Biodynamische landbouw vereist meer grond, omdat de opbrengst per hectare lager is vanwege het feit dat men geen kunstmest mag gebruiken.

• Biodynamische veeteelt vereist meer bewegingsvrijheid voor de dieren en dus grotere stallen, waardoor de kosten van gebouwen hoger zijn.

• Biodynamische landbouw is arbeidsintensiever. Er mag bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt worden van chemische onkruidbestrijders. Doordat de biodynamische veehouders niet altijd dicht bij elkaar in de buurt zitten, moet de melkwagen grotere afstanden afleggen. Daar komt nog bij dat de biologische boeren over het algemeen minder melk leveren, waardoor een melkrijder meer adressen moet rijden voor de wagen vol is. Ook de productie van biodynamische zuivelproducten is in veel gevallen duurder dan bij reguliere zuivelproducten.

• Doordat de volumes van biodynamische zuivelproducten in veel gevallen nog zeer gering zijn, worden op de afvullijnen relatief kleine hoeveelheden product per keer geproduceerd. Er moet vaker worden omgeschakeld en schoongemaakt, wat ervoor zorgt dat de kosten per product hoger zijn dan bij reguliere producten.

• De behandeling van biodynamische kaas in het pakhuis vraagt bijvoorbeeld meer arbeid, omdat er geen schimmelremmende stoffen in de kaascoating zijn toegestaan. Daardoor moet de kaas vaker worden behandeld en gekeerd.

• Niet alleen de melk dient van biodynamische oorsprong te zijn, ook alle andere grondstoffen zijn indien beschikbaar biodynamisch en anders biologisch (zoals bijv. suiker, aroma’s en vruchten). Omdat de kostprijs van deze grondstoffen ook hoger is dan van reguliere grondstoffen, werkt dit ook kostprijsverhogend voor de biologische zuivelproducten Tenslotte zijn de kosten voor de winkel ook hoger, omdat biodynamische melk niet in containers het schap wordt ingereden, maar met de hand in het schap moet worden gezet, omdat de zuivel in dozen wordt aangeleverd.
Wat is Acidophilus?

Acidophilus is een aangezuurde volle melkdrank die mild-zuur en romig van smaak is. Ze bevat Lactobacillus Acidophilus en Lactobacillus Caseï.
Ik zou graag willen weten of uw melkprodukten zoals kaas, melk en boter glutenvrij zijn i.v.m. een gluten-intollerantie.

Alle producten van Zuiver Zuivel zowel dagvers, boter als de kaas zijn glutenvrij, dus u kunt zonder zorgen genieten van onze producten.
Ik ben zwanger, mag ik jullie producten nu nog gebruiken?

Alle producten van Zuiver Zuivel zijn bereid van gepasteuriseerde melk, dus u kunt zonder zorgen genieten van onze producten, ook als u zwanger bent!
Is de kaas van Zuiver Zuivel vegetarisch gestremd?

Ja, alle kaas van Zuiver Zuivel wordt bereid met vegetarisch stremsel. Uiteraard is dit stremsel niet genetisch gemodificeerd. Alle producten van Zuiver Zuivel zijn geschikt voor vegetariërs.
Hoe ziet de weg van de biologische melk van de boer naar de winkel eruit?

De koe wordt op diervriendelijke wijze door de boer verzorgd en twee keer per dag gemolken. Drie keer per week wordt de melk met een speciale wagen opgehaald bij de boer en naar de fabriek gereden. Hier wordt de melk gepasteuriseerd en verder verwerkt tot bijvoorbeeld melk, vla of yoghurt. In gekoelde wagens worden de pakken en flessen vervoerd naar een supermarkt bij jou in de buurt.