Waarom is het statiegeld verhoogd naar 70 cent?


 

Welke producten worden gemaakt van ‘kalf & koe blijven samen melk’?


 

Hoe zorgen jullie ervoor dat de Zuiver Zuivel volle en halfvolle melk alleen komt van de boeren die het kalfje langer bij hun moeder houden?


 

Hoe lang blijven de kalveren bij de koe?


 

Zijn de overige Zuiver Zuivel melkveehouders ook aan het kijken of ze de kalveren bij de koe kunnen gaan houden?


 

Stelt Stichting Demeter een eis over kalf bij koe?


 

Waar is de ‘kalf & koe blijven samen’ melk van Zuiver Zuivel te koop?


 

Waarom zit er een dop op mijn pak?


 

Aanvullende normen


 

Hoe zit het met de stierkalfjes?


 

Worker health & safety: is er een trainingsprogramma en/of plan voor medewerkers op het verwerkingsbedrijf?


 

Wat is de levensduur van de biodynamische koe?


 

Is de soja in het krachtvoer gecertificeerd?


 

Waar zijn de producten van Zuiver Zuivel te koop?


 

Wat is een standyoghurt?


 

Is de kaas van Zuiver Zuivel vegetarisch gestremd?


 

Wat is rechtsdraaiend melkzuur?


 

Waarom zijn biodynamische zuivelproducten duurder dan reguliere zuivelproducten?


 

Wat is Acidophilus?


 

Ik zou graag willen weten of uw melkprodukten zoals kaas, melk en boter glutenvrij zijn i.v.m. een gluten-intollerantie.


 

Ik ben zwanger, mag ik jullie producten nu nog gebruiken?


 

Is de kaas van Zuiver Zuivel vegetarisch gestremd?


 

Hoe ziet de weg van de biologische melk van de boer naar de winkel eruit?


 

Waarom is het statiegeld verhoogd naar 70 cent?

De statiegeld glazen fles is een van de oudste verpakkingen voor zuivel. Glas heeft geen last van smaak of geuroverdracht, en is een puur en eerlijk verpakkingsmateriaal. Bovendien is de glazen fles nog steeds een van de duurzaamste verpakkingsmaterialen, mits de fles hergebruikt wordt. Mede daarom is de glazen fles afgelopen jaren weer populairder geworden.

De fles wordt in onze fabriek gespoeld en opnieuw gevuld. De glazen fles gaat op deze manier ca 50x mee, en zo zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig voor het verpakken van de zuivelproducten.

Maar glas is afgelopen jaar wel fors duurder geworden, o.a. door de energie die nodig is voor de productie. Daarnaast hebben we door de hoge energiekosten te maken met fors hogere kosten voor het spoelen van de flessen. Toch hebben we besloten door te gaan met de glazen fles. We zien ons door de gestegen kosten wel genoodzaakt het statiegeld tarief per 1-2-23 aan te passen, zodat de vervangingswaarde van de fles weer in lijn ligt met het statiegeldbedrag. Het statiegeldtarief wordt verhoogd naar 70 cent.

Welke producten worden gemaakt van ‘kalf & koe blijven samen melk’?

Een aantal Zuiver Zuivel melkveehouders houdt de kalveren wel bij de koe. De biodynamische melk van deze melkveehouders wordt vanaf 1 oktober 2022 apart opgehaald en apart verwerkt en afgevuld als halfvolle en volle melk in statiegeld flessen en liter pakken.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de Zuiver Zuivel volle en halfvolle melk alleen komt van de boeren die het kalfje langer bij hun moeder houden?

De melk van de Zuiver Zuivel melkveehouders die hun kalveren bij de koe houden wordt apart opgehaald en apart verwerkt. Deze melkstroom is dus gescheiden van de andere Zuiver Zuivel melk die van boeren komt die niet standaard de kalveren bij de koe houden.

Hoe lang blijven de kalveren bij de koe?

De vrouwelijke kalfjes (vaarskalfjes) blijven minimaal 3 maanden bij de koe. Stierkalfjes blijven minimaal 35 dagen bij de koe maar in de meeste gevallen is dit ook 3 maanden.

Zijn de overige Zuiver Zuivel melkveehouders ook aan het kijken of ze de kalveren bij de koe kunnen gaan houden?

De producten van Zuiver Zuivel worden gemaakt van melk die afkomstig is van de koeien van 25 biodynamische melkveehouders. Alle Zuiver Zuivel melkveehouders kijken naar welke stappen zij als individueel bedrijf en als groep op het gebied van kalf bij de koe kunnen nemen.

Zo heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de melkveehouders diverse voorbeelden van kalf bij koe hebben gezien. Er is bekeken hoe dit in te passen is in een bedrijfsvoering, en er is gesproken over de manier waarop dit gerealiseerd kan worden.

In vervolg op deze bijeenkomst is een werkgroep ‘Kalf bij koe’ ingesteld. De werkgroep bestaat uit melkveehouders die wel en niet de kalveren bij de koe houden. Zij onderzoeken of en zo ja op welke wijze bij de boeren van Zuiver Zuivel die nog geen kalf bij koe houden hier invulling aan kunnen gegeven. Ook Dierenbescherming gaat een project ‘Kalf bij koe’ starten. Uiteraard zullen wij kijken wat we van dit project kunnen leren, en of we aan de hand daarvan invulling kunnen geven aan kalf bij koe voor Zuiver Zuivel.

Stelt Stichting Demeter een eis over kalf bij koe?

De Zuiver Zuivel producten hebben een Demeter-certificaat. Demeter stelt geen eis dat kalfjes bij de koe moeten blijven. Een Demeter norm is: Kalfjes moeten minimaal 3 maanden bedrijfseigen melk krijgen, en krijgen dus geen (biologische) poedermelk. Een deel van de biodynamische boeren kiezen er voor om de kalveren bij de koe te laten lopen. Een andere norm is dat klaveren vanaf 7 dagen oud in groepsverband moeten worden gehouden. Ze moeten naar hun aard kunnen bewegen, dat is uitgangspunt bij Demeter.

www.stichtingdemeter.nl

Waar is de ‘kalf & koe blijven samen’ melk van Zuiver Zuivel te koop?

De melk is te koop in de biospeciaal zaak en bij diverse webwinkels. Zie www.zuiverzuivel.nl/verkrijgbaar

Waarom zit er een dop op mijn pak?

Op het moment dat wij de Zuiver Zuivel literpakken zijn gaan afvullen, hebben we er bewust voor gekozen hier geen plastic dop op te gaan voeren.

Echter, we hebben vanaf dat moment veel reacties ontvangen van consumenten dat bij de Zuiver Zuivel melk, omdat deze niet gehomogeniseerd is en deze oproomt, dit ervoor zorgt dat de room na opening lastiger door de melk is heen te schudden, omdat het pak niet goed hersluitbaar is.

De afgelopen periode is er tevens een biobased plastic dop beschikbaar gekomen, geproduceerd van hernieuwbare grondstoffen (o.a. resten van suikerriet). Deze dop zorgt dus niet voor een verhoging van de CO2 uitstoot omdat deze niet van fossiele grondstoffen is gemaakt. Tevens is er een afspraak gemaakt tussen de levensmiddelenproducenten, de gemeenten en de afvalverwerkers dat de drankkartonpakken (waaronder ons zuivelpak met dop) bij het PMD (verpakkings) afval ingezameld kan worden, en zoveel mogelijk gerecycled wordt. De dop en het binnenlaagje van het pak zijn beide van PE. Daarnaast bestaat het pak uit FSC gecertificeerd karton, dat ongebleekt is waardoor het bruin van kleur is, en 15% minder CO2 uitstoot betekent dan het “reguliere” pak. Gezien deze ontwikkelingen hebben wij ervoor gekozen een bio-based dop toe te voegen aan onze kartonverpakking. We hopen dat u begrip heeft voor onze keuze.

We hebben er voor gekozen om alleen op de drinkzuivel een dop toe te voegen aan de verpakking, omdat hier vanuit gebruiksgemak de meeste opmerkingen over zijn gekomen. Bij de yoghurtverpakkingen voegen we geen dop toe, omdat deze zuivelverpakkingen met dop erg slecht leeg te maken zijn, waardoor er dus veel yoghurt in het pak achter zou blijven.

Ruim een jaar geleden hebben we tevens een alternatieve verpakking voor onze Zuiver Zuivel Demeter zuivel geïntroduceerd; een statiegeld glazen fles. Als u wilt kiezen voor een zuivelverpakking die zo min mogelijk afval oplevert, is dat wellicht een goed alternatief. In deze glazen fles zijn op dit moment halfvolle en volle melk, karnemelk en volle yoghurt verkrijgbaar, en deze is onder andere verkrijgbaar bij Ekoplaza.

Aanvullende normen

In het programma Aanvullende Normen werken biologische melkveehouders en zuivelverwerkers samen aan het door ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische zuivel. De actuele versie van de Aanvullende Normen gelden naast de Europese wettelijke normen voor biologische zuivel. De Aanvullende Normen (AN) zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

  1. Weidegang en dierenwelzijn;
  2. Diergezondheid;
  3. Voer;
  4. Uitstraling erf en bedrijf;
  5. Biodiversiteit;
  6. Presentatie naar de consument;
  7. Energie.

Aanvullende informatie

https://ikbenbio.org/aanvullende-normen/

Hoe zit het met de stierkalfjes

Onze Zuiver Zuivel veehouders zijn continu bezig met het verder doorontwikkelen van hun biodynamische bedrijf. Het zoeken naar een oplossing voor de stierkalfjes wordt in deze groep melkveehouders onderling besproken. Diverse veehouders hebben reeds stappen gezet op dit punt, zoals het leveren van kalveren aan een biologische kalverfokkerij, het op eigen bedrijf opgroeien van de stierkalfjes en via huisverkoop verkopen van het vlees. Op dit moment wordt met alle Demeter veehouders van Zuiver Zuivel gewerkt aan een programma om onder andere op dit punt door te ontwikkelen.

Worker health & safety: is er een trainingsprogramma en/of plan voor medewerkers op het verwerkingsbedrijf?

Alle medewerkers worden geïnformeerd over health & safety en krijgen een training over gezond en veilig werken.

Wat is de levensduur van de biodynamische koe?

Gangbare melkkoeien worden doorgaans 4 of 5 jaar oud. Door de hoge melkproductie zijn gangbare koeien na hun 3e of 4e zoogperiode economisch niet meer rendabel. Biologisch(dynamisch)e koeien geven bijna 20% minder melk en leven daarom meestal langer.

Is de soja in het krachtvoer gecertificeerd?

Er kan soja in het krachtvoer zitten. Als dit het geval is, is de soja biologisch gecertificeerd, en deze voldoet bovendien aan de RTSR criteria, zie link

Waar zijn de producten van Zuiver Zuivel te koop?

Zuiver Zuivel producten zijn te koop bij de biologische speciaalzaak. Klik hier voor adressen waar onze producten te verkrijgen zijn. Mochten er gegevens niet kloppen of er ontbreken volgens jou nog winkels neem dan contact met ons op.

Meer natuurvoedingswinkels kunt u vinden op www.biogids.nl, onder de rubriek natuurvoeding.

Enkele winkelketens waar de producten van Zuiver Zuivel worden verkocht zijn:
De Natuurwinkel
Ekoplaza
Odin

Daarnaast komen er steeds meer webwinkels waar u onze producten kunt bestellen, we noemen er enkele: www.hofwebwinkel.nl voor Flevoland, Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Kampen, Zwolle, Hattem, Amersfoort, ’t Gooi, regio Amsterdam en www.ekonoom.nl, voor Noord Nederland

Wat is een standyoghurt?

Bij de meeste yoghurts die tegenwoordig worden verkocht, rijpt de yoghurt in een grote tank en wordt de yoghurt voor het afvullen in de verpakking glad geroerd. Bij een standyoghurt wordt de warme dunne aangezuurde melk afgevuld in bijvoorbeeld een beker of fles. Daarna rijpt het product in de verpakking in een speciale warme cel. Als het product goed van smaak en structuur is, wordt het product in de koeling geplaatst. Standyoghurts hebben een kenmerkende losse structuur; als je een lepel in het product steekt, treedt er bijna direct vocht uit.

Is de kaas van Zuiver Zuivel vegetarisch gestremd?

Ja, alle kaas van Zuiver Zuivel wordt bereid met vegetarisch stremsel. Uiteraard is dit stremsel niet genetisch gemodificeerd. Alle producten van Zuiver Zuivel zijn geschikt voor vegetariërs.

Wat is rechtsdraaiend melkzuur?

Rechtsdraaiend melkzuur komt van nature in ons lichaam voor. De Yomio van Zuiver Zuivel bevat overwegend (tenminste 90%) rechtsdraaiend melkzuur.

Waarom zijn biodynamische zuivelproducten duurder dan reguliere zuivelproducten?

De biodynamische boeren krijgen een meerprijs tov de reguliere melkprijs voor de melk. Deze hogere prijs hebben de boeren nodig als vergoeding voor de meerkosten van de biologische productiewijze:

• De koeien krijgen biologisch voer, wat duurder is dan regulier voer. Bovendien krijgen de biodynamische koeien minder krachtvoer, waardoor de koeien minder melk produceren.

• Biodynamische landbouw vereist meer grond, omdat de opbrengst per hectare lager is vanwege het feit dat men geen kunstmest mag gebruiken.

• Biodynamische veeteelt vereist meer bewegingsvrijheid voor de dieren en dus grotere stallen, waardoor de kosten van gebouwen hoger zijn.

• Biodynamische landbouw is arbeidsintensiever. Er mag bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt worden van chemische onkruidbestrijders. Doordat de biodynamische veehouders niet altijd dicht bij elkaar in de buurt zitten, moet de melkwagen grotere afstanden afleggen. Daar komt nog bij dat de biologische boeren over het algemeen minder melk leveren, waardoor een melkrijder meer adressen moet rijden voor de wagen vol is. Ook de productie van biodynamische zuivelproducten is in veel gevallen duurder dan bij reguliere zuivelproducten.

• Doordat de volumes van biodynamische zuivelproducten in veel gevallen nog zeer gering zijn, worden op de afvullijnen relatief kleine hoeveelheden product per keer geproduceerd. Er moet vaker worden omgeschakeld en schoongemaakt, wat ervoor zorgt dat de kosten per product hoger zijn dan bij reguliere producten.

• De behandeling van biodynamische kaas in het pakhuis vraagt bijvoorbeeld meer arbeid, omdat er geen schimmelremmende stoffen in de kaascoating zijn toegestaan. Daardoor moet de kaas vaker worden behandeld en gekeerd.

• Niet alleen de melk dient van biodynamische oorsprong te zijn, ook alle andere grondstoffen zijn indien beschikbaar biodynamisch en anders biologisch (zoals bijv. suiker, aroma’s en vruchten). Omdat de kostprijs van deze grondstoffen ook hoger is dan van reguliere grondstoffen, werkt dit ook kostprijsverhogend voor de biologische zuivelproducten Tenslotte zijn de kosten voor de winkel ook hoger, omdat biodynamische melk niet in containers het schap wordt ingereden, maar met de hand in het schap moet worden gezet, omdat de zuivel in dozen wordt aangeleverd.

Wat is Acidophilus?

Acidophilus is een aangezuurde volle melkdrank die mild-zuur en romig van smaak is. Ze bevat Lactobacillus Acidophilus en Lactobacillus Caseï.

Ik zou graag willen weten of uw melkprodukten zoals kaas, melk en boter glutenvrij zijn i.v.m. een gluten-intollerantie.

Alle producten van Zuiver Zuivel zowel dagvers, boter als de kaas zijn glutenvrij, dus u kunt zonder zorgen genieten van onze producten.

Ik ben zwanger, mag ik jullie producten nu nog gebruiken?

Alle producten van Zuiver Zuivel zijn bereid van gepasteuriseerde melk, dus u kunt zonder zorgen genieten van onze producten, ook als u zwanger bent!

Is de kaas van Zuiver Zuivel vegetarisch gestremd?

Ja, alle kaas van Zuiver Zuivel wordt bereid met vegetarisch stremsel. Uiteraard is dit stremsel niet genetisch gemodificeerd. Alle producten van Zuiver Zuivel zijn geschikt voor vegetariërs.

Hoe ziet de weg van de biologische melk van de boer naar de winkel eruit?

De koe wordt op diervriendelijke wijze door de boer verzorgd en twee keer per dag gemolken. Drie keer per week wordt de melk met een speciale wagen opgehaald bij de boer en naar de fabriek gereden. Hier wordt de melk gepasteuriseerd en verder verwerkt tot bijvoorbeeld melk, vla of yoghurt. In gekoelde wagens worden de pakken en flessen vervoerd naar een supermarkt bij jou in de buurt.