Over Zuiver Zuivel

Zuiver Zuivel is 100% biodynamische kwaliteitszuivel met het Demeter keurmerk. Demeter staat voor vitale voeding uit een vruchtbare aarde, die bijdraagt aan de gezondheid van mens en planeet.

Meer integriteit voor het dier

Meer biodiversiteit

Meer kringloop

Meer vitaliteit

Door hun werkwijze zorgen alle biodynamische boeren voor meer biodiversiteit. Daar bovenop voldoen onze Zuiver Zuivel-boeren aan de strenge criteria voor boerenlandvogels, die zijn opgesteld door Vogelbescherming Nederland. Lees hoe onze melkveehouders een stapje verder gaan.

Kalf bij de koe

Biodynamische melkveehouders lopen voorop als het gaat om een dier- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering. Vier melkveehouders van het biodynamische merk Zuiver Zuivel gaan nog een stap verder en houden de kalfjes bij de koe. Deze melk wordt als halfvolle en volle “kalf bij koe” melk verkocht in de biologische speciaalzaken.

Kalf bij koe is een onderwerp waar de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor is. Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk zijn er voor- en nadelen. Voor iedere melkveehouder is het een zoektocht hoe de kalfjes bij de koe kunnen blijven. Voordelen zijn dat de kalfjes een betere weerstand opbouwen, dus minder snel ziek worden en dat koe en kalf diereigen gedrag kunnen vertonen. Maar het vergt ook aanpassingen en extra aandacht op de boerderij. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld dat het kalf niet te veel of juist te weinig melk binnenkrijgt, en het is belangrijk dat de kalfjes niet verwilderen. De melk die een kalf drinkt kan niet aan de melkfabriek worden geleverd, en kalf bij koe is daardoor ook kostprijsverhogend voor de boer. De biodynamische melkveehouders van Zuiver Zuivel die kalf bij koe houden hebben hiermee al jaren ervaring, en zijn er van overtuigd dat dit het beste is voor kalf en koe. Zuiver Zuivel start nu met halfvolle en volle melk in kartonnen pakken en statiegeld glazen flessen. Als de kalf bij koe melk een succes wordt, is het plan om het assortiment verder uit te breiden. De melkveehouders krijgen een meerprijs van 7 cent per liter verkochte melk ter compensatie van de meerkosten. Natuurlijke eenheid Eén van de melkveehouders die zijn kalfjes bij de koe laat is Durk Oosterhof, biodynamisch melkveehouder in Drachten. Durk: “Ik heb op een gegeven moment mijn oude patroon van hoe ik met koe en kalf omging doorbroken en ben gestart met het kalfje bij de koe te laten. Het grappige is: niet alleen voor de koe en het kalf maar ook voor mijzelf is het er leuker op geworden. De moederkoe besteedt 24 uur per dag aan de zorg van haar kalf, tijd die ik er nooit aan zou kunnen besteden. Als biodynamische boer beschouw ik mijn bedrijf als één geheel: ik knip de processen niet in deelstukjes op maar bekijk ze in samenhang. Door het kalfje bij de moederkoe te laten zogen, houd ik die natuurlijke eenheid in stand.” Evenwichtige kudde Ook voor Armando Kok, melkveehouder in De Glind is kalf bij koe een stap in de richting van een zo natuurlijk mogelijke melkveehouderij.  “Bij ons lopen de kalfjes bij de melkkoeien in de kudde. Voor de moederkoe is het fijn om haar kind bij zich te houden: daarmee kan ze haar natuurlijke moederinstinct uitleven. Naast de jonge kalfjes heb ik ook graag wat koeienwijsheid – oudere koeien – in de kudde staan. Door die verschillende leeftijden vormen onze koeien een evenwichtige kudde: ik zie sterke sociale banden en ze helpen elkaar.” https://youtu.be/5UclljRyg0M

 

FAQ

Hoeveel melkveehouders van Zuiver Zuivel houden kalf bij koe? Op dit moment zijn er 6 melkveehouders die kalf bij koe houden. Van 4 van deze melkveehouders gaat de melk in de ‘kalf bij koe melk’. Er zijn ook melkveehouders die een deel van hun kalveren bij de koe laten. Deze melk zit niet in de ‘kalf bij koe melk’. Dit is alleen melk van melkveehouders die alle kalfjes bij de koe laten.

Welke melkveehouders houden kalf bij koe? Deze 6 melkveehouders houden kalf bij koe.

Durk Oosterhof – Zuiver Zuivel

Naoberhoeve – Zuiver Zuivel

De Kompenije – Zuiver Zuivel

Armando Kok – Zuiver Zuivel

Gerard Keurentjes – Zuiver Zuivel

Firma Zijp – Zuiver Zuivel

Welke producten worden gemaakt van ‘kalf & koe blijven samen melk’? Een aantal Zuiver Zuivel melkveehouders houdt de kalveren wel bij de koe. De biodynamische melk van deze melkveehouders wordt vanaf 1 oktober 2022 apart opgehaald en apart verwerkt en afgevuld als halfvolle en volle melk in statiegeld flessen en liter pakken.  

Hoe zorgen jullie ervoor dat de Zuiver Zuivel volle en halfvolle melk alleen komt van de boeren die het kalfje langer bij hun moeder houden? De melk van de Zuiver Zuivel melkveehouders die hun kalveren bij de koe houden wordt apart opgehaald en apart verwerkt. Deze melkstroom is dus gescheiden van de andere Zuiver Zuivel melk die van boeren komt die niet standaard de kalveren bij de koe houden.  

Hoe lang blijven de kalveren bij de koe? De vrouwelijke kalfjes (vaarskalfjes) blijven minimaal 3 maanden bij de koe. Stierkalfjes blijven minimaal 35 dagen bij de koe maar in de meeste gevallen is dit ook 3 maanden.  

Zijn de overige Zuiver Zuivel melkveehouders ook aan het kijken of ze de kalveren bij de koe kunnen gaan houden? De producten van Zuiver Zuivel worden gemaakt van melk die afkomstig is van de koeien van 25 biodynamische melkveehouders. Alle Zuiver Zuivel melkveehouders kijken naar welke stappen zij als individueel bedrijf en als groep op het gebied van kalf bij de koe kunnen nemen. Zo heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de melkveehouders diverse voorbeelden van kalf bij koe hebben gezien. Er is bekeken hoe dit in te passen is in een bedrijfsvoering, en er is gesproken over de manier waarop dit gerealiseerd kan worden. In vervolg op deze bijeenkomst is een werkgroep ‘Kalf bij koe’ ingesteld. De werkgroep bestaat uit melkveehouders die wel en niet de kalveren bij de koe houden.  Zij onderzoeken of en zo ja op welke wijze bij de boeren van Zuiver Zuivel die nog geen kalf bij koe houden hier invulling aan kunnen gegeven. Ook Dierenbescherming gaat een project ‘Kalf bij koe’ starten. Uiteraard zullen wij kijken wat we van dit project kunnen leren, en of we aan de hand daarvan invulling kunnen geven aan kalf bij koe voor Zuiver Zuivel.  

Stelt Stichting Demeter een eis over kalf bij koe? De Zuiver Zuivel producten hebben een Demeter-certificaat. Demeter stelt geen eis dat kalfjes bij de koe moeten blijven. Een Demeter norm is: Kalfjes moeten minimaal 3 maanden bedrijfseigen melk krijgen, en krijgen dus geen (biologische) poedermelk. Een deel van de biodynamische boeren kiezen er voor om de kalveren bij de koe te laten lopen. Een andere norm is dat klaveren vanaf 7 dagen oud in groepsverband moeten worden gehouden. Ze moeten naar hun aard kunnen bewegen, dat is uitgangspunt bij Demeter. www.stichtingdemeter.nl

Waar is de ‘kalf & koe blijven samen’ melk van Zuiver Zuivel te koop? De melk is te koop in de biospeciaal zaak en bij diverse webwinkels. Zie www.zuiverzuivel.nl/verkrijgbaar

Duurzaamheid

Nieuwe duurzame verpakking De nieuwe verpakking (karton en dop) is volledig hernieuwbaar gebaseerd op producten uit de bosbouwindustrie, welke FSC gecertificeerd is. Er worden geen fossiele grondstoffen gebruikt. Grondstoffen en productieprocessen zijn klimaatneutraal. Hiermee is in totaal een besparing van ruim 30% CO2 uitstoot bereikt. De verpakking kan bij het PMD afval en is volledig recyclebaar. Met deze nieuwe verpakking zorgt Zuiver Zuivel voor een grote verduurzaming van het zuivelschap in de bio-speciaalzaak.   Met onze biodynamische producten draagt u bij aan een duurzame wereld:

  • Onze producten zijn uiteraard van biodynamische kwaliteit en dragen daarom het Demeter keurmerk. Maar wij proberen samen met onze biodynamische melkveehouders altijd een stap verder te gaan, en voorop te lopen.
  • Zo werken wij nauw samen met Vogelbescherming Nederland en zetten ons intensief in voor biodiversiteit. Klik hier voor meer informatie over ons boerenlandvogelproject.
  • Wij ondersteunen kleine ondernemers in ontwikkelingslanden via micro krediet van Novib.
  • Wij gebruiken groene stroom voor de productie van onze producten.
  • Wij kiezen voor de meest duurzame beschikbare optie wat betreft verpakkingen.

Verpakkingen

 

Pakken

De nieuwe verpakking (karton en dop) is volledig hernieuwbaar gebaseerd op producten uit de bosbouwindustrie, welke FSC gecertificeerd is. Er worden geen fossiele grondstoffen gebruikt. Grondstoffen en productieprocessen zijn klimaatneutraal. Hiermee is in totaal een besparing van ruim 30% CO2 uitstoot bereikt. De verpakking kan bij het PMD afval en is volledig recyclebaar. Met deze nieuwe verpakking zorgt Zuiver Zuivel voor een grote verduurzaming van het zuivelschap in de bio-speciaalzaak.

Aan onze pakken voor drinkzuivel hebben we vanwege het gebruiksgemak, en om de room die bij niet-gehomogeniseerde melk oproomt makkelijk door de melk te kunnen schudden, een dop toegevoegd. Deze dop is bio-based, geproduceerd van hernieuwbare grondstoffen (oa resten van suikerriet). Deze dop zorgt dus niet voor een verhoging van de CO2 uitstoot omdat deze niet van fossiele grondstoffen is gemaakt.
We hebben er voor gekozen om alleen op de drinkzuivel een dop toe te voegen aan de verpakking, omdat hier vanuit gebruiksgemak de meeste opmerkingen over zijn gekomen. Bij de yoghurtverpakkingen voegen we geen dop toe, omdat deze zuivelverpakkingen met dop erg slecht leeg te maken zijn, waardoor er dus veel yoghurt in het pak achter zou blijven.

biodynamische karnemelk

Dop

Vanaf nu zijn de drinkbare zuivel voorzien van een nieuwe duurzame dop die aan het pak blijft zitten. Hiermee is Zuiver Zuivel het eerste zuivelmerk in Nederland die deze verduurzaming doorvoert.

Om zwerfaval te voorkomen is het vanaf juli 2024 verplicht dat de plastic dop bij literpakken (en flesjes) vast blijft zitten aan de verpakking. Zuiver Zuivel heeft er echter voor gekozen om niet tot deze datum te wachten en deze verduurzaming van de verpakking al eerder door te voeren voor haar pakken.

Deze nieuwe dop is 20% lichter wat zorgt voor een plastic reductie en is voor 100% gemaakt van een hernieuwbare grondstof, geproduceerd op basis van tallolie, een restproduct van de houtindustrie . Ook is de dop goed recyclebaar en kan samen met het pak in de plastic/PMD stroom worden herverwerkt. Naast dat deze nieuwe dop de meest duurzame keuze is, is de dop makkelijk in gebruik. Bij het uitschenken van de zuivel blijft de dop naar boven gericht en is het pak makkelijk en lekvrij hersluitbaar. De dop niet verwijderen, want dan is het pak niet meer hersluitbaar.

Beker, seal en hersluitdeksel   

Recentelijk hebben we er voor gekozen de bekers om te zetten naar een nieuwe kartonnen beker in plaats van de plastic beker met kartonnen wikkel. Deze overgang gaat geleidelijk waarbij we de voorraad ‘oude’ bekers eerst opmaken. De nieuwe kartonnen beker bestaat voor 82% uit hernieuwbaar materiaal en betekent een reductie van de hoeveelheid plastic per beker van 50%. Het karton is gemaakt van hetzelfde karton als de literpakken, en de bekers kunnen mee met dezelfde recyclingstroom, ofwel in de PMD bak/plastic bak. Dan worden ze gerecycled zoals de kartonnen literpakken. De bekers zijn PEFC gecertificeerd, wat garandeert dat het gebruikte hout/papier van duurzame herkomst is. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://pefc.nl De PET seals op de bekers zijn gemaakt van een monomateriaal en zijn goed te recyclen. PET seals kunnen bij het PMD afval en zijn volledig recyclebaar. Van oude PET seals kunnen bij herverwerking weer nieuwe verpakkingsmaterialen voor voedsel worden gemaakt. We krijgen regelmatig vragen over de hersluitbaarheid van onze bekerverpakkingen. Wij kiezen er voor om onze producten niet te voorzien van een hersluitdeksel. Deze keuze maken wij vanuit milieu-oogpunt. Wij proberen ons verpakkingsmateriaal te beperken. Mocht u de hersluitdeksel erg missen dan kunnen wij naar u éénmalig een hersluitdeksel opsturen. U kunt de hersluitdeksel aanvragen door een email te sturen naar contact@weerribbenzuivel.nl

De seals op de 500 g bekers waren voorheen van aluminium en zijn inmiddels vervangen door PET seals. Aluminium is zeer energieverslindend bij de productie, daarom zijn we gestopt met het gebruik hiervan. De PET seals zijn veel duurzamer, gemaakt van een monomateriaal en zijn goed te recyclen. Van oude PET seals kunnen bij herverwerking weer nieuwe verpakkingsmaterialen voor voedsel worden gemaakt.

We krijgen regelmatig vragen over de hersluitbaarheid van onze bekerverpakkingen. Wij kiezen er voor om onze producten niet te voorzien van een hersluitdeksel. Deze keuze maken wij vanuit milieu-oogpunt. Wij proberen ons verpakkingsmateriaal te beperken.

Mocht u de hersluitdeksel erg missen dan kunnen wij naar u éénmalig een hersluitdeksel opsturen. U kunt de hersluitdeksel aanvragen door een email te sturen naar contact@zuiverzuivel.nl.

biodynamische volle kwark

Glazenfles

Een deel van de producten van Zuiver Zuivel zit in een glazen statiegeldfles. Deze fles kunt als hij leeg is weer schoon in leveren bij de winkelier waar u het product heeft gekocht. Wij hervullen deze flessen weer. De dop kan bij het verpakkingsafval.

biodynamische volle yoghurt

De statiegeld glazen fles is een van de oudste verpakkingen voor zuivel. Glas heeft geen last van smaak of geuroverdracht, en is een puur en eerlijk verpakkingsmateriaal. Bovendien is de glazen fles nog steeds een van de duurzaamste verpakkingsmaterialen, mits de fles hergebruikt wordt. Mede daarom is de glazen fles afgelopen jaren weer populairder geworden.

De fles wordt in onze fabriek gespoeld en opnieuw gevuld. De glazen fles gaat op deze manier ca 50x mee, en zo zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig voor het verpakken van de zuivelproducten.

Maar glas is afgelopen jaar wel fors duurder geworden, o.a. door de energie die nodig is voor de productie. Daarnaast hebben we door de hoge energiekosten te maken met fors hogere kosten voor het spoelen van de flessen. Toch hebben we besloten door te gaan met de glazen fles. We zien ons door de gestegen kosten wel genoodzaakt het statiegeld tarief per 1-2-23 aan te passen, zodat de vervangingswaarde van de fles weer in lijn ligt met het statiegeldbedrag. Het statiegeldtarief wordt verhoogd naar 70 cent.

 

Omverpakkingen

Veel producten verpakken we als ze aan de winkels worden geleverd in kratten. Sommige producten worden in kartonnen doos of tray verpakt. Al onze kartonnen omverpakkingen zijn gemaakt van FSC gecertificeerd karton.

Zo maak je een pak goed leeg

Vaak blijft er nog wat zuivel achter als je een pak uitschenkt. Als je je pak goed opvouwt, haal je het laatste beetje er tot de laatste druppel uit. Dat kan wel een half bakje vol zijn! Door een pak goed leeg te maken wordt er minder voedsel verspilt. Voor meer informatie: www.zuivelpak.nl/voedselverspilling

De biodynamische melk van Zuiver Zuivel is nu extra goed voor boerenlandvogels!

Biodynamisch boeren zorgen automatisch voor meer biodiversiteit. Onze boeren doen daar  nu een schepje bovenop. De biodynamische melk van Zuiver Zuivel voldoet vanaf 2017 aan strenge criteria voor boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland. Onze zuivel mag daarom vanaf die datum dan ook het logo van Vogelbescherming Nederland dragen.

Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met zuivel? Veel! Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen, die op de boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Daardoor wordt er in de Nederlandse weides steeds minder gefloten. “Zorg voor Rijke weides en red de boerenlandvogel”, zegt Vogelbescherming Nederland daarom. De Zuiver Zuivel boeren zijn het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming Nederland zorgen onze boeren voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen onze koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen.

Maatregelen die onze boeren nemen zijn: stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen en broedgelegenheid op en rondom het erf. En wat denk je ….. Hiermee worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered!

Video’s:

Onze gegevens
Veldhuisweg 9
8362 VB Nederland (Ov.)
0527-292529
info@zuiverzuivel.nl