Koeien & land: 40 melkkoeien, 30 stuks jongvee, ruim 41 hectare grasland.

Andere dieren: 1 hond, katten, pony.

Extra activiteiten: adopteer een koe, open dagen, schooleducatie, excursies, huisverkoop van vlees

 

Kalf en koe
“In de biodynamische landbouw krijgen alle kalfjes dagverse moedermelk. Als ze dat hun eerste drie maanden drinken, ontwikkelen ze een sterke weerstand waar ze op latere leeftijd profijt van hebben. Het is echter niet verplicht om de kalfjes bij de moederkoe te laten lopen maar op mijn bedrijf heb ik daar wel bewust voor gekozen.”

 

Bodem
“Voor een gezonde bodem is er een grote biodiversiteit nodig. Alle bodemorganismes zijn even belangrijk maar ik ben extra verheugd als ik pendelaars zie. Deze wormen graven verticale gangen en verbinden zo de diepere bodemlagen met de bovenlaag. Die verbinding is belangrijk: het zorgt ervoor dat de gewassen dieper kunnen wortelen.”

Durk vertelt u graag  meer over Bodemleven en Moedermelk.


Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Waar vind ik deze boer?

Obio, Drachten
www.obio.nl

D