30 hectare waarvan 16 hectare eigen grond, 7 hectare pachtgrond van particulieren en 7 hectare pachtgrond van Natuurmonumenten 30 hectare waarvan 16 hectare eigen grond, 7 hectare pachtgrond van particulieren en 7 hectare pachtgrond van Natuurmonumenten Andere dieren: twee honden, vier katten, tachtig kippen, twee varkens.

Natuurgebied: in Eemnes ligt een weidevogelgebied waar Het Derde Erf vijf hectare vogeltjesland onderhoudt met begrazing en het bemesten met ruwe potstalmest.

Natuurbeheer: slootkantenbeheer, weidevogelbescherming, fruitbomen, paddenpoel, uilenkasten

Extra activiteiten: zorgboerderij, vergaderruimte in de schaapskooi, klompenpad, boerengolf, arrangementen, verkoop van vlees en eieren, groenteabonnementen.

Joop Wantenaar: “Ik heb niet anders geweten dan dat ik boer zou worden. Vanaf het moment dat ik kon lopen, hobbelde ik achter mijn vader aan mee naar de koeien. In 1992 heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen en zes jaar later heb ik het omgeschakeld naar biologisch.”

Joop kan u ook veel vertellen over flora en fauna en gemengde bedrijfsvoering.

 

Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

Waar vind ik deze boer?

Soest

F