Koeien & land: 75 melkkoeien en 45 stuks jongvee

Koeien in de wei: van half april t/m oktober.

100 hectare natuurgrond van staatsbosbeheer en 4 hectare huiskavel.

Andere dieren: hond, 2 katten, 50 schapen, geit, konijnen, kippen, parkieten

Familiegeschiedenis: Jan komt uit een boerenfamilie. Zijn beide opa’s, meeste ooms en zijn eigen ouders waren melkveehouder. Jan is dus op de boerderij geboren en getogen. Omdat de boerderij te klein was voor twee gezinsinkomens, is Jan na de landbouwschool eerst buitenshuis gaan werken. Later heeft hij het bedrijf van zijn vader in Westzaan overgenomen. In 2004 kregen Jan en zijn vrouw Connie het aanbod om het bedrijf naar Zaandam te verplaatsen. Sindsdien beheren zij de natuurgraslanden van Staatsbosbeheer.

Jan Rutte: ““Als je zoals wij al heel erg met natuur bezig bent, is het een kleine stap om biologisch te worden. Sinds 2006 werken we biologisch en sinds 2010 biodynamisch. We zijn er vanzelf naar toegegroeid. Eigenlijk heb ik niet het idee dat ik iets anders doe. Voor mijn gevoel werk ik al twintig jaar op deze manier. Blijkbaar past het bij ons. Wat ik zo mooi vind aan het boerenvak? Het complete verhaal: ik ben directeur, veearts, planner, organisator, natuurbeheerder en cultuurbeheerder; de sloten in het land zijn ruim duizend jaar oud dus dat is cultuurbeheer.

Mijn vrouw Connie en ik runnen het bedrijf samen. De kinderen springen bij. Onze oudste zoon zit op de landbouwschool. Het hoeft niet van ons maar het zou leuk zijn als hij het bedrijf te zijner tijd overneemt. Hoe ik de toekomst van dit bedrijf zie? We hebben een stevige basis. De stad om ons heen klaagt niet. Ik denk wel dat de omwonenden waarderen wat wij doen.”

Jan kan u ook meer vertellen over Natuur.

Type bedrijf: bedrijf met weidevogels

telrapport 2023

Waar vind ik deze boer?

Zaandam

F