Biodynamisch / DEMETER

Zuiver Zuivel is 100% biodynamische kwaliteitszuivel met het Demeter keurmerk. Demeter staat voor vitale voeding uit een vruchtbare aarde, die bijdraagt aan de gezondheid van mens en planeet.

Meer integriteit voor het dier

Meer biodiversiteit

Meer kringloop

Meer vitaliteit

Bij de biodynamische landbouw gaat men nog een stapje verder dan bij de biologische landbouw. Hierbij valt te denken aan:

  • Door planmatige vruchtwisseling, organische bemesting en het gebruik van kruidenpreparaten, wordt de vruchtbaarheid van de bodem op natuurlijke wijze in stand gehouden.
  • Het veevoer wordt grotendeels (minimaal 80%) op het eigen bedrijf verbouwd en is van biologisch-dynamische herkomst.
  • Het bedrijf wordt zoveel mogelijk als een gesloten ecologisch systeem opgezet.
  • Lichamelijke ingrepen aan de dieren (waaronder bijv. onthoornen) zijn niet toegestaan.

Specifieke extra eisen voor biologisch-dynamische zuivelproducten zijn dat:

  • de melk niet gehomogeniseerd mag worden
  • alleen extracten, geen aroma’s als smaakstof mogen worden toegevoegd
  • aan kaas geen lysozym mag worden toegevoegd

Verantwoordelijk voor de Demeter certificering in Nederland is Stichting Demeter (www.stichtingdemeter.nl)

Duurzaam

– Wij ondersteunen kleine ondernemers in ontwikkelingslanden via micro krediet van Novib.

Zuiver Zuivel helpt boeren in derde wereldlanden.

Als je een eigen bedrijf wilt starten, heb je vaak een startkapitaal nodig. In Nederland ga je dan naar de bank. Maar in grote delen van Afrika en Azië is er geen bank of betrouwbare kredietverstrekker. Daar ben je aangewezen op geldwoekeraars. Met torenhoge schulden als gevolg. En je bedrijf krijgt geen eerlijke kans zich te ontwikkelen.

Met de microfinancieringsaanpak van Oxfam Novib krijgen ondernemende mensen in ontwikkelingslanden de kans om zelf een bedrijfje te starten. Zonder grote risico’s. Zodat deze ondernemers uiteindelijk zelf voor hun inkomen kunnen zorgen.

 

– Wij gebruiken groene stroom voor de productie van onze producten.

– Onze verpakking is klimaatneutraal.