Weidevogels broeden in groten getale in de weilanden van Hoeve Biesland. Jan Duijndam vertelt:

“Bijna alle steltlopers en eendensoorten broeden hier wel. Op onze weilanden hebben we jaarlijks tweehonderd nesten van onder andere grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs, bergeenden, slobeenden en krakeenden. Zelfs van de kluut – die erg zeldzaam is – hebben we vaak vijf broedparen. De kieviten en scholeksters arriveren als eerste uit Afrika. Als ik eind februari de eerste kievit in het land hoor roepen, dan kan voor mij het voorjaar beginnen. Ik hoef niet zoveel extra’s te doen voor de weidevogels. Door onze extensieve bedrijfsvoering zijn onze weilanden vanzelf heel geschikt. Dankzij de potstalmest hebben wij een rijk bodemleven met veel wormen. Dat is voedsel voor de volwassen vogels waarmee ze op krachten kunnen komen van de lange reis. Door de potstalmest wordt de bodem niet opgejaagd en komt de grasgroei in het voorjaar langzaam op gang. Hierdoor krijgen kruiden en bloemen meer tijd om zich te ontwikkelen en ontstaat er een kruidenrijk weiland. Al die bloemen en kruiden trekken insecten aan, die weer voedsel zijn voor de kuikens. Een grote biodiversiteit boven de grond is dus belangrijk voor de opgroeiende jongen. Als het om weidevogelbeheer gaat, zitten wij bij de top van Nederland. Daar ben ik best wel trots op. In het voorjaar word ik door de grutto’s van mijn eigen oprijlaan afgejaagd. Dat geeft mij een kick, daar doe ik het voor.”