FAQ, ook wel Frequently Askded Questions, of Veel Gestelde Vragen, geeft een overzicht van de meest voorkomende vragen met betrekking tot het merk Zuiver Zuivel, onze producten, onze boeren en onze werkwijze. Bekijk hier onze FAQ.

Joop Wantenaar in Soest houdt in elk opzicht van diversiteit. In het landschap zie je dat terug aan de rijke flora en fauna. Joop:

“Voor de koeien probeer ik een zo natuurlijk mogelijke leefmodel te creëren. We laten de hoorns erop en ze worden gedekt door de stier. Daarnaast probeer ik met fruitbomen, kruidenrijk grasland, paddenpoelen en nestkasten zoveel mogelijk flora en fauna aan te trekken. In het voorjaar zijn onze weilanden geel van de paardenbloemen. Ik vind dat geweldig maar mijn moeder, die verderop in de straat woont, kan er niet aan wennen. Dat snap ik ook wel. Toen zij het bedrijf met mijn vader runde, streefden boeren naar een eentonig groene grasmat. Ik houd juist van diversiteit. De slootkanten laat ik verschralen zodat er allerlei bijzondere plantensoorten opkomen, zoals grote ratelaar, koekoeksbloem en hertshooi. Het is mijn overtuiging dat er met een grote biodiversiteit een ecologisch evenwicht ontstaat waarin de koeien minder last hebben van ziektes. Of dat waar is, kan ik niet wetenschappelijk aantonen maar mijn koeien zijn oergezond en antibiotica-vrij.”