Moedermelk is nog lekkerder als het kalf dat zelf bij de moeder kan drinken. Durk Oosterhof legt uit: “In de biodynamische landbouw krijgen alle kalfjes dagverse moedermelk. Als ze dat hun eerste drie maanden drinken, ontwikkelen ze een sterke weerstand waar ze op latere leeftijd profijt van hebben. Het is echter niet verplicht om de kalfjes bij de moederkoe te laten lopen maar op mijn bedrijf heb ik daar wel bewust voor gekozen. Met open dagen en excursies krijg ik vrij veel bezoekers op mijn erf. Zij stelden mij de vraag: waarom haal je het kalf weg bij de eigen moeder? Ik dacht: ik kan mijn bezoekers uitleggen dat dit de normale gang van zaken is of ik kan de verwachting die zij van biologische landbouw hebben in praktijk gaan brengen. Ik heb mijn oude patroon dus doorbroken en ben gewoon gestart met het kalfje bij de koe te laten. Het grappige is: niet alleen voor de koe en het kalf maar ook voor mijzelf is het er leuker op geworden. De moederkoe besteed 24 uur per dag aan de zorg van haar kalf, tijd die ik er nooit aan zou kunnen besteden. Als biodynamische boer beschouw ik mijn bedrijf als één geheel: ik knip de processen niet in deelstukjes op maar bekijk ze in samenhang. Door het kalf bij de moederkoe te laten zogen, houd ik die natuurlijke eenheid in stand.”

Voor Klaas Rodenburg is een modern bedrijf een duurzaam bedrijf en omgekeerd.

Klaas: “Moderne technieken maken het voor ons mogelijk om zo duurzaam mogelijk ondernemen. Het zorgt ervoor dat we beschikken over een gezonde en sterke veestapel. Gezonde koeien leven langer, hebben een hoge weerstand en produceren efficiënter.
Het visitekaartje van onze boerderij is de nieuwe moderne melkveestal. De stal is begin 2015 is in gebruik genomen. We hebben bij het ontwerpen van de stal veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Wij deinzen niet terug voor langere terugverdientijden als dat het comfort verbetert voor onze koeien of wanneer dit bijdraagt aan een beter milieu. Het moet voor ons echter ook een financieel voordeel bieden. De stal is nu energieneutraal door de 180 zonnepanelen op het dak. Tegen de voorgevel van onze stal hangt een paneel waarop te zien is hoeveel zonne-energie onze zonnepanelen hebben opgewekt. Ons energieverbruik is laag. Dat komt doordat we optimaal gebruikmaken van daglicht. De zijwanden van de stal zijn beweegbaar waardoor veel frisse lucht en daglicht de stal inkomt. Overal waar dat kan hebben we led-verlichting toegepast, gekoppeld aan bewegingsmelders en tijdsklokken. Daarnaast slaan we regenwater op, waarmee we de melkput schoonhouden en waarmee we de tractoren en andere machines schoonspuiten. Bij warm weer vernevelen we dit water ook op de koeien. Dat vinden ze heerlijk.
Voor het melken van de koeien gebruiken wij een zeer energiezuinige frequentie gestuurde vacuümpomp en een warmte-terugwinsysteem voor het koelen van deze melk.
Op een deel van ons land staan windmolens. Zo houden we het land door windenergie droog. Deze molens pompen het teveel aan water van het land terug in het boezemwater van de polder. De natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat duurzaamheid letterlijk en figuurlijk als een rode draad door het gehele bedrijf en de landerijen loopt.
Toen ik 25 jaar geleden begon als biodynamische veehouder, verklaarde iedereen mij voor gek. Deze manier van ondernemen werd als achterhaald en niet modern ervaren. Omliggende melkveehouderijen snapten niets van mijn keuze. Het is leuk dat een aantal van die mensen nu bij mij langskomt voor meer informatie over hoe je op een moderne duurzame manier kan ondernemen.”