Elk biodynamisch melkveebedrijf wordt opgesierd met een rijke flora en fauna, waaronder vaak beschermde en zeldzame soorten. Zo leeft in de landerijen van zorgboerderij de Naoberhoeve de ringslang.Melkveehouder Gerlof Pronk ziet het reptiel een paar keer per jaar:

“Hij schiet als een knipoog voorbij. Alsof hij tegen mij zegt: hé, ik ben er nog, hoor! Zo’n waarneming is het hoogtepuntje van mijn week. Het dier vertelt mij dat zijn biotoop in orde is: dat er genoeg kikkers en muizen zijn om te eten, dat ons slootwater schoon is en dat hij ruimte heeft om te schuilen en nestelen. Onze manier van boeren staat dat allemaal toe. Een ringslang legt eieren in organisch materiaal, zoals onze potstal of composthoop. Bij de vertering van planten komt warmte vrij waarin de eieren worden uitgebroed. Eén keer heb ik per ongeluk een nest verstoord. In een pak rottend stro vond ik gummi-achtige eieren. Sindsdien leggen we oude strobalen in het landschap voor extra nestgelegenheid.”

Ruimte is essentieel voor blije gezonde koeien vind Klaas Rodenburg: “Vrijheid, blijheid. Dat vinden wij essentieel voor onze koeien. Een koe kan wel degelijk blij zijn. Dat laat ze duidelijk zien als ze in de lente weer voor het eerst naar buiten huppelt. De vrijheid geven wij ze in het weiland en de potstal, waar volop ruimte is.”