Door het sluiten van de kringloop is Annette Harberink koeienboer en akkerbouwer. Dat maakt haar werk extra leuk: “Het sluiten van de kringloop betekent voor mij dat het bedrijf zelfvoorzienend is. Daar streef ik naar door alle elementen in het systeem – van de bodem tot de koeien – in hun kracht te zetten. Zo laat ik de cyclus van de koeien parallel lopen met de weidegang. In het voorjaar krijgen zij hun kalfjes. Het energierijke lentegras eten ze dus in de piek van hun melkproductie. ‘s Winters – wanneer ze twee maanden geen melk geven – krijgen ze op stal het minder voedzame hooi en kuilgras. Daar hebben ze dan genoeg aan. Om zelfvoorzienend te kunnen zijn, werk ik vanuit de juiste verhoudingen: het opbrengend vermogen van het land bepaalt hoeveel koeien ik heb. Voor mijn 70 melkkoeien heb ik 110 hectare grasland en 30 hectare graan. De granen leveren het krachtvoer en stro voor de stal. Het sluiten van de kringloop past goed bij de biodynamische landbouw: het versterkt de bedrijfsindividualiteit. Mijn koeien lopen 270 dagen buiten in een omgeving die ze letterlijk tot zich nemen. In de winterperiode voer ik ze gewassen die ze in de zomer hebben waargenomen. En aan alles wat ze opnemen, hebben ze zelf bijgedragen via hun mest die ik uitbreng over het land. Die in elkaar schuivende elementen versterken de eigenheid van het bedrijf. De veelzijdigheid die nodig is om de kringloop te sluiten, is voor mij de charme van de landbouw: het houdt mijn werk dynamisch en leuk.”

Kalfje-bij-de-koe is voor Armando Kok een stap in de richting van een zo natuurlijk mogelijke melkveehouderij. Hij legt het uit:

“Bij ons lopen de kalfjes bij de melkkoeien in de kudde. De eerste twee maanden mogen ze onbeperkt bij hun eigen moeder melk drinken. Voor de moederkoe is het fijn om haar kind bij zich te houden: daarmee kan ze haar natuurlijke moederinstinct uitleven. Bovendien zorgt zij veel beter voor het kalfje dan ik dat kan. Dankzij die moederzorg groeien de kalfjes ontzettend goed en zijn ze kerngezond. Het levert mij werkplezier op waardoor ik vrolijk ben en nog beter voor de koeien kan zorgen. Naast de jonge kalfjes heb ik ook graag wat koeienwijsheid – oudere koeien – in de kudde staan. Door die verschillende leeftijden vormen onze koeien een evenwichtige kudde: ik zie sterke sociale banden en ze helpen elkaar. Op een kalf in nood reageren ze allemaal. Die zorg voor elkaar zit er al vroeg in: als ik de koeien uit het land ophaal om ze te melken, wachten de oudere kalveren op de jongere kalfjes. Vervolgens is het speelkwartier en rennen ze keihard met z’n allen het pad op en af. Dat is fantastisch om te zien, daar word ik echt vrolijk van. Als biodynamisch boer probeer ik zo dicht mogelijk bij de natuur te staan. Kalfje-bij-de-koe is voor mij een stap in de richting van een zo natuurlijk mogelijke melkveehouderij.”

In de winkel kunt je onze biodynamische zuivelproducten herkennen aan het keurmerk op de verpakking. Deze keurmerken garanderen dat het product van biologische en biodynamische herkomst is:

1. EU bio logo

Dit keurmerk staan in Nederland onder controle van Skal en garandeert de biologische herkomst van het product. Op Europees niveau zijn de normen voor biologisch gelijk. Skal is de onafhankelijke controle-instantie voor biologische producten die als enige door de Nederlandse overheid is erkend.

2. EKO logo

3. Demeter keurmerk

Wanneer op een product het Demeter-merk staat, voldoet dat product niet alleen aan de normen voor de biologische productiemethode, maar wordt daarnaast voldaan aan de normen voor biodynamische producten. In Nederland is de controle van deze normen in handen van de Stichting Demeter. Zij verstrekt het Demeter-merk voor biologisch-dynamische producten.