Hoe zit het met de stierkalfjes?

Onze Zuiver Zuivel veehouders zijn continu bezig met het verder doorontwikkelen van hun biodynamische bedrijf. Het zoeken naar een oplossing voor de stierkalfjes wordt in deze groep melkveehouders onderling besproken. Diverse veehouders hebben reeds stappen gezet op dit punt, zoals het leveren van kalveren aan een biologische kalverfokkerij, het op eigen bedrijf opgroeien van de […]

Lees meer