Hoe zit het met de stierkalfjes?

Onze Zuiver Zuivel veehouders zijn continu bezig met het verder doorontwikkelen van hun biodynamische bedrijf. Het zoeken naar een oplossing voor de stierkalfjes wordt in deze groep melkveehouders onderling besproken. Diverse veehouders hebben reeds stappen gezet op dit punt, zoals het leveren van kalveren aan een biologische kalverfokkerij, het op eigen bedrijf opgroeien van de […]

Lees meer

Blijven de kalfjes bij de koe?

De producten van Zuiver Zuivel worden gemaakt van melk die afkomstig is van 25 biodynamische melkveehouders. Er zijn meerdere melkveehouders van Zuiver Zuivel die de kalfjes bij de koe laten lopen. Echter niet alle veehouders van Zuiver Zuivel laat de kafjes bij de koe. De Zuiver Zuivel producten hebben een Demeter-certificaat. Demeter stelt geen eis […]

Lees meer