Gangbare melkkoeien worden doorgaans 4 of 5 jaar oud. Door de hoge melkproductie zijn gangbare koeien na hun 3e of 4e zoogperiode economisch niet meer rendabel. Biologisch(dynamisch)e koeien geven bijna 20% minder melk en leven daarom meestal langer.