De biodynamische boeren krijgen een meerprijs tov de reguliere melkprijs voor de melk. Deze hogere prijs hebben de boeren nodig als vergoeding voor de meerkosten van de biologische productiewijze:

• De koeien krijgen biologisch voer, wat duurder is dan regulier voer. Bovendien krijgen de biodynamische koeien minder krachtvoer, waardoor de koeien minder melk produceren.

• Biodynamische landbouw vereist meer grond, omdat de opbrengst per hectare lager is vanwege het feit dat men geen kunstmest mag gebruiken.

• Biodynamische veeteelt vereist meer bewegingsvrijheid voor de dieren en dus grotere stallen, waardoor de kosten van gebouwen hoger zijn.

• Biodynamische landbouw is arbeidsintensiever. Er mag bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt worden van chemische onkruidbestrijders. Doordat de biodynamische veehouders niet altijd dicht bij elkaar in de buurt zitten, moet de melkwagen grotere afstanden afleggen. Daar komt nog bij dat de biologische boeren over het algemeen minder melk leveren, waardoor een melkrijder meer adressen moet rijden voor de wagen vol is. Ook de productie van biodynamische zuivelproducten is in veel gevallen duurder dan bij reguliere zuivelproducten.

• Doordat de volumes van biodynamische zuivelproducten in veel gevallen nog zeer gering zijn, worden op de afvullijnen relatief kleine hoeveelheden product per keer geproduceerd. Er moet vaker worden omgeschakeld en schoongemaakt, wat ervoor zorgt dat de kosten per product hoger zijn dan bij reguliere producten.

• De behandeling van biodynamische kaas in het pakhuis vraagt bijvoorbeeld meer arbeid, omdat er geen schimmelremmende stoffen in de kaascoating zijn toegestaan. Daardoor moet de kaas vaker worden behandeld en gekeerd.

• Niet alleen de melk dient van biodynamische oorsprong te zijn, ook alle andere grondstoffen zijn indien beschikbaar biodynamisch en anders biologisch (zoals bijv. suiker, aroma’s en vruchten). Omdat de kostprijs van deze grondstoffen ook hoger is dan van reguliere grondstoffen, werkt dit ook kostprijsverhogend voor de biologische zuivelproducten Tenslotte zijn de kosten voor de winkel ook hoger, omdat biodynamische melk niet in containers het schap wordt ingereden, maar met de hand in het schap moet worden gezet, omdat de zuivel in dozen wordt aangeleverd.