In het programma Aanvullende Normen werken biologische melkveehouders en zuivelverwerkers samen aan het door ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische zuivel. De actuele versie van de Aanvullende Normen gelden naast de Europese wettelijke normen voor biologische zuivel. De Aanvullende Normen (AN) zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

  1. Weidegang en dierenwelzijn;
  2. Diergezondheid;
  3. Voer;
  4. Uitstraling erf en bedrijf;
  5. Biodiversiteit;
  6. Presentatie naar de consument;
  7. Energie.

Aanvullende informatie

aanvullendenormen.denatuurweide.nl