In samenwerking met de Vogelbescherming start Zuiver Zuivel samen met haar boeren de campagne voor de boerenlandvogels. Met deze campagne willen we onze klanten laten weten dat we ons extra inzetten voor het leven van de boerenlandvogels en de weide natuur. We dragen dit uit in de bio-speciaalzaken maar ook op onze producten. Voor de zuivelpakken is een speciaal vignet ontwikkeld, dit vignet geeft aan dat we goed zijn voor natuur en boerenlandvogels. In de komende weken zullen we samen met onze boeren en partners veel extra aandacht schenken aan de vogels op ons erf en in onze bloemrijke weilanden. Op deze website maar ook op facebook en in een aantal bio-speciaalzaken zullen we u nog meer vertellen over de weidevogels en onze extra aandacht.