Rudolf Steiner is de grondlegger van de biodynamische landbouw. Petra Derkzen van Stichting Demeter legt uit:

“Rudolf Steiner (1861-1925) was een Oostenrijkse esotericus, schrijver, architect en filosoof. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie. In 1924 heeft Rudolf Steiner een serie van acht voordrachten over landbouw en voeding gegeven. Uit deze lezingenreeks is de biodynamische landbouwmethode ontwikkeld, gebaseerd op vijf belangrijke principes: zorgdragen voor een levende bodem, de integriteit van het dier respecteren, de levenskrachten verzorgen, het bedrijf in samenhang bekijken en je als mens ontwikkelen aan de landbouw. Voedingsproducten die volgens de normen van de biodynamische landbouw geteeld en verwerkt zijn, dragen het internationale Demeter keurmerk. In Nederland certificeert en controleert Stichting Demeter de circa 130 biodynamische landbouwbedrijven en 90 handelaren en verwerkers. Als je alleen naar de normen van het Demeter keurmerk kijkt, zou je kunnen zeggen: goh, ze zijn een beetje strenger dan de biologische EU-verordening. Maar eigenlijk kun je de twee keurmerken niet met elkaar vergelijken omdat ze voortkomen uit verschillende visies. Biologisch gaat meer over ‘weglaten’ zoals van chemische hulpmiddelen. De biodynamische visie is gericht op het zoeken van evenwicht om de levenskracht in gewassen en dieren optimaal tot bloei te laten komen en waar mogelijk te versterken. Hoewel het lastig te bewijzen is, willen we in de verwerking deze levenskrachten zo goed mogelijk behouden.”