Met bomen, struiken en zonnebloemen worden de natuurwaarden op en rondom de Naoberhoeve verhoogt. Gerlof vertelt hoe deze natuur ook ‘lekker’ is voor de koeien:

“Minimaal 10% van ons areaal hebben we ingericht met natuur. Dat is een richtlijn voor de biodynamische landbouw waar ikzelf veel arbeidsvreugde aan beleef. Daarnaast voldoen we aan de criteria van de Vogelbescherming om ons boerenlandschap gastvrij te maken voor vogels. Zo hebben we zonnebloemen ingezaaid en een kwart hectare van onze graanoogst op het land laten staan. Die pitten en graankorrels zijn belangrijk wintervoer voor mussen, vinken en mezen. Als je vanuit economisch oogpunt kijkt, werken we op 10% van ons areaal niet efficiënt. Die natuur geeft echter iets waardevols terug: ecologische balans op de overige 90%. Doordat wij ’s winters zaden aanbieden, eten de vogels in ruil daarvoor in de lente de muggenlarven en schadelijke insecten uit de gewassen. Ik zie weleens een Roodborsttapuit door de venkelrijtjes rennen om kevers te vangen. Dat er überhaupt een zeer zeldzame Roodborsttapuit op ons bedrijf leeft, beschouw ik als een groot compliment. De koeien profiteren ook van de natuur. Op warme dagen liggen ze in de schaduw van eikenbomen en de biodiversiteit biedt hen een gevarieerde maaltijd. Als ze over het pad naar de stal lopen, nemen ze hapjes van de struiken. Ze eten zelfs van dennenbomen. Ik vind het fijn dat onze koeien die kans krijgen, want wie weet waar het goed voor is? Werken met de natuur maakt mij bewust hoe nauw alles wat leeft met elkaar samenhangt. Dat daagt mij uit om nog meer dingen te verzinnen.”