Zuiver Zuivel melkveehouder Jan Brandsma:

“In de herfst gaan de koeien weer naar binnen. We kunnen dan erg genieten van de geur in de stal: al die grassoorten, bloemen en kruiden die ’s zomers in het weiland bloeiden, ruiken we dan terug in het hooi en kuilgras. Heerlijk is dat! We hadden een keer een stagiaire die aan ons vroeg: “Is dit wel kuilgras?” Ze herkende het nauwelijks omdat er zoveel gedroogde bloemen inzaten.”