De teelt van groentes, kruiden en bloemen is verbonden met de veehouderij. Melkveehouder Gerlof Pronk is trots op deze samenhang:

“De Naoberhoeve is een gemengd bedrijf met melkvee, groenteteelt, varkens, kippen en een prachtige theetuin waar we allerlei bloemen en kruiden telen. In de tuin verbouwen we wel veertig soorten gewassen. Ook hebben we altijd een paar hectare graan. Dat is voer voor de koeien. Ze krijgen niet alleen de graankorrels maar ook de stengel. Zo is het krachtvoer en ruwvoer ineen. Elk jaar telen we een hectare venkel. Dat is een geweldig gewas binnen het gemengde bedrijf: we oogsten de venkelknollen voor de groothandel en het loof gaat naar de koeien. Ze vinden dat niet alleen heerlijk maar het is ook supergoed voor hun melkproductie. Vrouwen die borstvoeding geven, kunnen dat beamen: anijs en venkel is goed voor de melkkwaliteit. De koeienmest gaat natuurlijk terug naar het land. Onze koeien staan ’s winters in een potstal op een dik bed van strooisel. Het mengsel van strooisel en mest geeft een boost aan het bodemleven. En hoe meer wormen en bodemdiertjes, des te vitaler en vruchtbaarder de grond is. Een gemengd bedrijf betekent voor mij dat we onze kringlopen zo goed mogelijk sluiten. We gebruiken wel grondstoffen van buitenaf maar die halen we dan zoveel mogelijk uit de directie omgeving. Het strooisel in de koeienstal bijvoorbeeld is versnipperd riet en gras uit de omringende natuurgebieden. Gaaf, toch?”