Het bodemleven, de planten en koeien hebben elkaar nodig. René Bor legt uit:

“De bodem is de basis van ons bedrijf. Wij verbeteren en ontwikkelen de bodem door het bodemleven te activeren. Dat doen wij met stromest. Onze koeien liggen in de winterperiode op een bed van stro. In het voorjaar brengen we de mix van mest en stro uit over het land. De bacteriën, schimmels, wormen en andere bodembeestjes voeden zich met deze stromest. Hoe diverser en complexer het bodemleven is, hoe beter de stromest opgenomen kan worden en des te vruchtbaarder de bodem is voor de planten. Alles werkt met elkaar samen. Het bodemleven, de planten en koeien kun je niet los van elkaar zien. Dankzij het bodemleven kunnen onze koeien gras eten en melk geven. Aan de weerbaarheid van de grond kunnen we zien hoe actief het bodemleven is. De percelen rondom de boerderij hebben wij het langst in ons beheer. Als de koeien daar het gras stuklopen, hersteld de grasmat zich snel. Op de nieuwere percelen is het bodemleven minder ontwikkeld en duurt het langer voordat het weer groen is. Met preparaten – een soort homeopathische supplementen die we aan de bodem toedienen – willen we ons bedrijf als geheel nog beter in balans brengen. Ikzelf zie de preparaten vooral als een manier om aandacht aan de bodem te geven: alles wat aandacht krijgt groeit. Door aandachtig met de bodem om te gaan, kunnen wij een vruchtbare bodem met een actief bodemleven ontwikkelen.”