Bij de biodynamische landbouw gaat men nog een stapje verder dan bij de biologische landbouw. Hierbij valt te denken aan: Door planmatige vruchtwisseling, organische bemesting en het gebruik van kruidenpreparaten, wordt de vruchtbaarheid van de bodem op natuurlijke wijze in stand gehouden. Het veevoer wordt grotendeels (minimaal 80%) op het eigen bedrijf verbouwd en is van biologisch-dynamische herkomst. Het bedrijf wordt zoveel mogelijk als een gesloten ecologisch systeem opgezet. Lichamelijke ingrepen aan de dieren (waaronder bijv. onthoornen) zijn niet toegestaan. Specifieke extra eisen voor biologisch-dynamische zuivelproducten zijn dat: de melk niet gehomogeniseerd mag worden alleen extracten, geen aroma’s als smaakstof mogen worden toegevoegd aan kaas geen lysozym mag worden toegevoegd Verantwoordelijk voor de Demeter certificering in Nederland is Stichting Demeter.