Koeien & land: 150 melkkoeien, 170 stuks jongvee en ossen, 170 hectare land.
Andere dieren: honden, katten, kippen, varkens, 40 schapen.
Extra activiteiten: weilandwinkel met verkoop van eigen ossenvlees en seizoensgroentes uit de moestuin, fietstochten, wandelpaden en re-integratiezorg.


Weidevogels
“Op onze weilanden hebben we elk voorjaar zo’n tweehonderd nesten van steltlopers, zoals grutto’s en scholeksters. Zelfs van de kluut – die erg zeldzaam is – hebben we een aantal broedparen. Wij hoeven niet zoveel extra’s te doen voor de weidevogels. Met onze manier van landbouw creëren we als vanzelf een geschikt broed- en leefgebied.”


Kringloop
“Door onze actie en natuur met elkaar in balans. Met stromest uit de potstal voeden wij het bodemleven, dat de bodem luchtig en vruchtbaar maakt. Zo kunnen er mooie gras- en kruidensoorten op groeien, die weer een diversiteit aan insecten en vogels aantrekken. Wanneer onze koeien dit kruidenrijke gras eten, geven ze smaakvolle melk.”


Jan Duindam

melkveehouder in Delfgauw, Zuid-Holland


Lees hier meer over de natuurinvulling op het bedrijf van Jan Duijndam en welke soorten op zijn land en erf aanwezig zijn.

J