Door het sluiten van de kringloop is Annette Harberink koeienboer en akkerbouwer. Dat maakt haar werk extra leuk: “Het sluiten van de kringloop betekent voor mij dat het bedrijf zelfvoorzienend is. Daar streef ik naar door alle elementen in het systeem – van de bodem tot de koeien – in hun kracht te zetten. Zo laat ik de cyclus van de koeien parallel lopen met de weidegang. In het voorjaar krijgen zij hun kalfjes. Het energierijke lentegras eten ze dus in de piek van hun melkproductie. ‘s Winters – wanneer ze twee maanden geen melk geven – krijgen ze op stal het minder voedzame hooi en kuilgras. Daar hebben ze dan genoeg aan. Om zelfvoorzienend te kunnen zijn, werk ik vanuit de juiste verhoudingen: het opbrengend vermogen van het land bepaalt hoeveel koeien ik heb. Voor mijn 70 melkkoeien heb ik 110 hectare grasland en 30 hectare graan. De granen leveren het krachtvoer en stro voor de stal. Het sluiten van de kringloop past goed bij de biodynamische landbouw: het versterkt de bedrijfsindividualiteit. Mijn koeien lopen 270 dagen buiten in een omgeving die ze letterlijk tot zich nemen. In de winterperiode voer ik ze gewassen die ze in de zomer hebben waargenomen. En aan alles wat ze opnemen, hebben ze zelf bijgedragen via hun mest die ik uitbreng over het land. Die in elkaar schuivende elementen versterken de eigenheid van het bedrijf. De veelzijdigheid die nodig is om de kringloop te sluiten, is voor mij de charme van de landbouw: het houdt mijn werk dynamisch en leuk.”