Extensieve landbouw is een verrijking voor de biodiversiteit. Annette Harberink legt uit:

“Extensief betekent dat ik in en rondom mijn weilanden en akkers veel ruimte geef aan de natuur. Zo broedt in het snoeihout een grauwe klauwier – die op de rode lijst staat – en de hazen verstoppen zich achter de hoge graspollen. Ook bemest ik niet overal zodat er schrale overhoekjes en randjes kunnen ontstaan. Kruiden, bloemen en planten krijgen zo de kans om te groeien zoals ze willen. Dat geeft kleur aan het landschap en voor de koeien is het ook lekker: ze kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van plant- en houtachtige. Wilgenbomen bijvoorbeeld vinden ze hartstikke lekker. Dankzij de diverse plantengroei ontstaat er boven én onder de grond een verrijking: zowel insecten, vogels als bodemleven nemen in aantal en soorten toe. De wormen graven gangen en houden de grond luchtig en poreus. Dat vergroot het bufferend vermogen van de bodem om regenwater vast te houden. Met oog op de klimaatverandering is dat een groot voordeel. Extensieve landbouw vloeit voort uit de biodynamische gedachte om het bedrijf tot een kloppend geheel te ontwikkelen. Elk levend organisme heeft daarin zijn functie. Het is mijn hogere doel dat alles – waaronder ikzelf – tot groei en bloei kan komen.”