Sybren Hartmans, Jan Brandsma en Thomaske Stoffelsma

Koeien & land: 50 melkkoeien, 20 stuks jongvee, 55 hectare grasland en 2 hectare graan
Andere dieren: kippen, geiten, minivarkens, bijen met imker, kat
Extra activiteiten: open dagen, zorgboerderij, kaasmakerij, agrarisch natuurbeheer

Ze vertellen je graag wat over Jaargetijden en Tarwe

 

Type bedrijf: Bedrijf met diverse natuurwaarden

 

Biodiversiteit
“In de zomer – vlak voordat het gras gemaaid wordt – is een mooi moment. Alles staat dan in bloei. Dan zien we pas hoeveel verschillende soorten grassen, bloemen en kruiden er in ons weiland staan. Al die plantensoorten – die ’s zomers in het weiland bloeiden – ruiken we ’s winters terug in het hooi en kuilgras. Heerlijk is dat!”


 

D